University Almanac

Durham University

March 2021

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1
Teaching Week 18
14:00 - 16:00 Provost's Board
2
09:15 University Executive Committee
3 4 5 6
7 8
Teaching Week 19
09:15 University Executive Committee
14:00 - 16:00 Provost's Board
9 10
09:30 - 11:30 Operations Board
11
10:00 - 13:00 Wider Student Experience Committee
12 13
14 15
Teaching Week 20
09:15 University Executive Committee
16
09:00 - 14:00 COUNCIL
17
14:00 - 17:00 Education Committee
15:00 - 17:00 University Strategy Implementation Committee
18
09:30 - 11:30 Provost's Board
19 20
21 22
09:15 University Executive Committee
14:00 - 16:00 Provost's Board
23 24
09:00 - 11:00 Operations Board
25
14:00 - 16:00 Research Committee
26 27
28 29
12:00 University Executive Committee
30 31